FANDOM


Miejsce, w którym Nordowie rekrutują jednostki piechoty.

Lista Jednostek możliwych do rekrutacji :

Wojownik od ( 1 do 3 poziomu )

Włócznik

Łucznik