FANDOM


Jednostka strzelcza , możliwa do zrekrutowania na drugim poziomie w Koszarach .